بنر های تسلیت

لطفا پس از انتخاب طرح ، شماره بنر مورد نظر را به ما اطلاع دهید تا در اصرع وقت آماده و چاپ شود.

توجه :

در قسمت بالای بنر ( نام شخص یا خانواده ای که قصد دارید به آن تسلیت گفته شود  ) درج می شود.

در قسمت پایین ( نام شخص یا خانواده ای که تسلیت می گویند ) یا همان ( از طرف : … )  درج می شود.

در اکثر طرح ها تسلیت پدر ، مادر ، فرزند ، برادر ، خواهر و … قابل تغییر می باشد.

بنر تسلیت در کرج

بنر تسلیت در کرج

بنر تسلیت در کرج

بنر تسلیت در کرج